Publicaties

 

Verandermanagement: Een succesvol veranderd bedrijf is eenoog in het land der blinden.

Albert Einstein zei het treffend: ”We kunnen geen enkel probleem oplossen met hetzelfde denken als waarmee we het probleem creëerden…”

Veranderen is onszelf met succes een ander denken aanmeten.

Dit andere denken is natuurlijk niet te vinden binnen de bandbreedte van ons denken, anders was veranderen makkelijk geweest. Maar dat is het niet, we vinden het zelfs heel moeilijk.

Kennelijk heeft de mens ooit zijn eigen manier van denken ontwikkeld. Een geconditioneerd denken, want alleen wat we zintuiglijk kunnen waarnemen bestaat. Dit denken geven we al vele generaties door.

Ons vermogen is echter veel groter. We worden immers niet alleen met-rede-begaafd geboren, maar ook met intuïtie. Soms vormen onze met-rede-begaafdheid en intuïtie even een eenheid, onbewust, we noemen dat gevoel het fingerspitzengefühl. We kunnen dit gevoel niet verklaren of onderbouwen, toch handelen we er soms wel naar. Dan handelen we intuïtief.

Anders denken, intuïtief denken, is dat we zelf, bewust, onze met-rede-begaafdheid en intuïtie met elkaar verbinden. Precies zo werkte ons denken in de eerste jaren van ons leven, voordat we in ons denken beperkt werden door onze totale omgeving.

Waarom intuïtie nou zo een lastig te begrijpen gegeven voor ons is, is omdat intuïtie geen kaders kent en wij juist heel gekaderd denken. In hokjes en vakjes, in patronen en systemen, et cetera. Daarom vinden we veranderen zo moeilijk.

Veranderen, onszelf een ander denken aanmeten, levert wel enorm op. Intuïtief denken is een ruimer denken. Als we intuïtief leren denken gaan we mogelijkheden zien, die we nu niet zien en krijgen we een juist beeld van het leven en onszelf. Daardoor komen we in balans en groeit onze innerlijke rust en mentale kracht.

Anders gezegd: Des te vrijer wij onze gedachten laten stromen, des te meer wijsheid wij tot onze beschikking hebben. 


Langdurige mentale uitval grootste dreiging. 

Voor veel organisaties is uitval door mentale klachten nu al een groot probleem. Gezien de mentale toestand van de jongeren, moeten we rekening houden met een schrikbarende groei van dit mentale probleem.

Fysiek gezonde mensen, zonder medische zorg en medicijngebruik, zijn allang in de minderheid. 70% van alle mensen boven de 18 is chronisch ziek. 50% van de mannen en 35% van de vrouwen krijgt kanker. En een goede nummer 2 is hart en vaatziekten, enz..

Mentaal is het niet beter. De halve bevolking is gestrest en van de werkenden heeft al 16% een burn-out. De situatie bij de jeugd, studenten en millennials is ernstiger.

Velen wijzen op de druk. De werkdruk van werknemers, prestatiedruk bij studenten, sociale druk onder jongeren. Maar druk is van alle tijden, dus waarom heeft het dan nu opeens een enorme impact?

Dat komt omdat onze samenleving een totale vernieuwing ondergaat. Dat doen wij niet, dat gebeurt. En dat zorgt logischerwijs voor een heel andere vibe. In plaats van erin mee te gaan, blijven we doen wat we altijd deden. Zo creëren we wrijving, wat ons mentaal verstoort. Steeds meer mensen en organisaties lopen daarop vast. Fysiek, maar ook mentaal. Depressies, burn-out en andere mentale klachten nemen snel toe, vooral onder jongeren.

In 2000 zei Peter Drucker: “Het woord verandering dekt de lading niet, onze maatschappij ondergaat een complete vernieuwing. Organisaties zoals we die nu kennen zullen verdwijnen. Leiders (managers, politici) dienen alles wat ze weten over organisaties en management los te laten.” Peter Drucker: auteur, consultant, hoogleraar Organisatieleer en Management, mentor van leiders als toenmalig president Bill Clinton.

En Drucker had gelijk, de traditionele therapeuten en methoden kunnen het tij niet keren. Het is niet niks dat zorgverzekeraar Menzis beslist om de behandeling van angsten en depressies voortaan te vergoeden naar resultaat.

Deze vernieuwing dwingt ons opnieuw te beginnen. Loslaten wat geleerd is, breken met patronen, tradities en conventies. Bouwen en vertrouwen op andere waarden dan voorheen, anders willen zien en denken. Ga in die vibe mee of blijf achter. Kies wijs.

Mentaal veerkrachtige mensen → sterke organisatie.

Graag bespreken wij onze grensverleggende kijk en aanpak, waarmee mensen zich mentaal kunnen herstellen en/of versterken en waarmee wij met elkaar deze zorgwekkende mentale ontwikkeling kunnen kantelen.