Verandermanagement

Verandermanagement kent grofweg de thema’s Product, Process, People. Moeilijkste onderdeel om blijvende verandering in te bereiken is de mens of de medewerker, ofwel zijn gedrag.   

Hoewel er amper resultaten worden bereikt blijft men bij veranderprojecten steevast inzetten op gedragsverandering, terwijl gedrag slechts een gevolg is. Niet ons gedrag maar ons denken is de bron, de oorzaak, van alle gevolg. Zoals bijvoorbeeld het niet willen/kunnen/durven veranderen, of allerlei psychische klachten.

Zolang in de oorzaak niets verandert, is er niets veranderd. Verandering van gedrag bereiken we alleen door verandering van denken. Daarvoor moeten we anders willen kijken, om anders te kunnen zien. Men moet dit willen, omdat dit niet opgelegd kan worden. Dat vergt dus een heel andere insteek en aanpak.


Graag bespreken wij onze kijk en aanpak, waarmee men mentale veerkracht en verandervertrouwen kan ontwikkelen in zichzelf en daardoor essentiële verbeteringen kan realiseren in leven en werk.